Om värdskap och gästfrihet

Det är ett allmänt känt faktum att vi alla är gäster på jorden.
Vi är alla också gäster I mer bokstavlig mening, gäster I varandras liv och vid varandras bord.

 

RalingsåsgårdenVi inom Kristna Gårdar och Hotell vill förmedla gästfrihet och bra värdskap till våra gäster. Det finns en stor bredd bland våra medlemsanläggningar, vi erbjuder allt från lägerplatser, ungdomsgårdar och retreatställen till mera traditionella kursgårdar och hotell.När nu erbjudandet är så varierat och brett, vad är det då som kännetecknar oss? Vad kan du förvänta dig när du väljer att vara gäst vid en av våra anläggningar?
Gemensamt för alla våra anläggningar är en önskan att få betyda något speciellt för våra gäster. Vi har valt att sammanfatta visionen på följande sätt:
SMU Fjällgård”Vi skall vara ett varmt och öppet gästhus vid vägen där människor färdas.” Detta ligger i linje med vad Paulus – en kringresande missionär och gäst uttrycker: ”Vinnlägg er om gästfrihet.”

I vår tid upplevs värdskapsrollen ofta som strömlinjeformad och professionell – eller också så vardaglig och oformell att den nästan saknas.

Av och till händer det att någon talar om för oss att ett besök hos oss är annorlunda.
De talar om en speciell atmosfär, en stämning, en ro och frid som gör att de känner sig mer hemma hos oss, även om de är borta.

– Då är det trevligt att vara värd.

Om våra gäster upplever varm hemkänsla och ett hjärta bakom våra produkter och tjänster, då är vi nöjda.

– Då är det också gott att vara gäst.

Sök din anläggning här!

Anläggningstyp
Omgivning
Utrustning

Translate